Povinné údaje na webu podnikatele

Vloženo: 01.11.2015

Jako podnikatel, právnická nebo fyzická osoba musíte dle zákona na své firemním webu uvádět veškeré údaje jako na fakturách či smlouvách. Pokud níže uvedené údaje nemáte, hrozí vám nemalá pokuta a zákaz činnosti až na jeden rok.

Povinné údaje

  • jméno podnikatele nebo název společnosti
  • sídlo společnosti nebo místo podnikání
  • identifikační číslo podnikatele
  • údaj o zápisu v evidenci:
    • zápis do obchodního rejstříku včetně spisové značky
    • zápis do jiné zákonné evidence, např. živnostenský rejstřík

Právnická osoba

Název společnosti:Přesný název dle obchodního rejstříku
Sídlo:Ulice a číslo popisné, PSČ Město
IČ:Identifikační číslo podnikatele
Spisová značka:oddíl a vložka“ vedená u rejstříkového soudu v „město

Nepovinné údaje

DIČ:Daňové identifikační číslo“ (jsme / nejsme plátci DPH)
Základní kapitál:Částka kapitálu, pokud je celý splacen“ Kč

Fyzická osoba

Jméno:Jméno a příjmení, pod kterým podnikáte, včetně dodatku
Místo podnikání:Ulice a číslo popisné, PŠČ Město
IČ:Identifikační číslo podnikatele
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od:datum zápisu
Evidenční číslo ŽL:evidenční číslo, číslo jednací
Evidující úřad:úřad, u kterého je podnikatel evidován

Nepovinné údaje

DIČ:daňové identifikační číslo“ (jsme / nejsme plátci DPH)

Tyto údaje musí být na vašem webu dobře dohledatelné. Ideální je to mít na stránce s kontakty. Dále je možné informace o firmě vložit například do patičky webu, kde budou tyto informace zobrazeny na každé stránce.

Pokud jsou stránky vícejazyčné, je potřeba to mít ve všech jazykových mutacích.

Proč jsou údaje povinné

V březnu 2008 vyšla novela obchodního zákoníku, zákon 513/1991 Sb., která považuje internetové stránky za obchodní listinu. Pro stránky platí podobné náležitosti jako pro smlouvy, objednávky, faktury nebo obchodní dopisy. Každý podnikatel musí na webu uvádět informace, které mu určuje § 13a obchodního zákoníku. Hlavním důvodem změny je informovanost a tedy i ochrana spotřebitelů. Internetové stránky, které uvádějí svého provozovatele a všechny identifikační údaje, mohou být pro zákazníky důvěryhodnější.

Jak je na tom váš web?

Chybí vám na něm některé povinné údaje? Zkuste si svoje stránky projít a případně doplnit potřebné informace. Neriskujte zbytečně peněžitou pokutu a zákaz činnosti.

Zpět na seznam